Sosyete

Bat laponyèt : ant plezi, terapi ak bezwen fizyolojik

Mastibasyon, bat laponyèt, LP, Dye sèl me vwa, bay dwèt, pran dwèt...

Move kondisyon lavi bèt yo an Ayiti

Lavi pa respekte an Ayiti. Si menm lavi moun pa pwoteje, pou bèt yo sa pi mal.

Sòl/Sabotay, yon aktivite ekonomik ki penmèt anpil ayisyen reyalize vi yo

An Ayiti, se pa tout aktivite ekonomik ki rapòte lajan. Sa fè li difisi

Kisa konsomasyon vyann chwal la gen ladann?

Pratik manje vyann chwal la ap vale tèren an Ayiti. Men se pa yon pratik ki da

Eske espò ka elimine doulè règ lakay fanm yo ?

Chak mwa, anpil jenn fanm ap monte lesyèl pa do ak gwo doulè chak fwa y

  • 1  
  • 2  
  • 3  
  •   
  •