Migrasyon

Pati kite peyi w ka tounen yon gwo sous chagren

Lè n ap pale sou migrasyon, nou toujou fokis sou migran an pèsonèlman. Nou g

Etazini pase dwa migran yo anba pye

Kolektif Défenseurs Plus , òganizasyon k ap lite pou fè pwomosyon dwa m

Stravensky Debrosse : yon jenn migran ayisyen ekstrawòdinè nan Sendomeng

Nan kad seri « Mardi Doc » Fondasyon Konesans ak Libète (FOKAL) mete

  • 1