Etienne C. Paluck riske vi l pou l fè repòtaj nan zòn cho yo an Ayiti