Shoomy ap pale de karyè l ak pwojè li genyen pou lavni