Kanpay vaksinayon an pa ateri, Ayiti oblije pataje dòz vaksen l yo

Selon dènye bilan vaksinasyon Ministè Sante Piblik ak Popilasyon an (MSPP), se 27 035 moun ki rive pran vaksen an. Nan rit sa a, li difisil pou yo rive itilize 500 000 dòz vaksen modèna yo te resevwa nan pwogram «Covax» peyi Etazini an. Pou rezon sa a, Ayiti chwazi pataje dòz vaksen li yo avèk lòt peyi selon sa doktè William Pape konfye jounal Le Nouvelliste.

Rapò sou rapò, rezilta yo pa chanje. Ayiti pa rive mete l sou menm liy ak tandans vaksinasyon an pran nan Amerik Latin nan. Ayiti te resevwa 500 dòz pou l te ka vaksinen popilasyon li an ki plis riske yo fas ak viris la. Ministè Sante Piblik ak Popilasyon an pa rive jwenn bon jan ladrès pou fè sa mache nan peyi Dayiti. Fas konsta sa a ki tris anpil, plizyè santèn milye dòz k ap ekspire nan mwa novanm 2021 an ap retounen jwenn pwogram «Covax» la. Men doktè a fè konnen se jis yon echanj. « Peyi a pral resevwa lòt dòz vaksen k ap kapab rete jouk lane Pwochèn. Se yon echanj enskri nan pwogram «Covax» la pou vaksen yo pa gaspiye.

Prezidan komisyon k ap jere «Covid-19» la bay eksplikasyon sou sa li panse ki fè kanpay vaksinasyon an pa ateri an Ayiti: «Yon etid yo te reyalize sou pandemi an revele gen 87% popilasyon an ki pa okouran gen okenn ka konfime nan peyi a alewè pou moun ki ta mouri nan kowonaviris yo. Poutan, popilasyon ayisyèn nan renmen kwè nan sal wè. », se sa doktè a souliyen avan l raple sa pa t konplike nan nivo sa a lè te gen kolera an Ayiti.

Doktè ajoute : « Kolera te vizib. Yo te konn mennen malad yo pa milye nan sant jeskyo a. Te gen 100 000 dòz pou vaksinen popilasyon Vilaj de Dye a, 92% nan popilasyon an te vaksinen. Se te menm konsta a pou Sid aprè pasaj siklòn Matye a. Yo te distribiye yon milyon dòz. »

Yon lòt rezon selon doktè Pape, se yon kanpay manipilasyon ki tanmen sou rezo yo. « Opozan vaksen yo vin pi pisan epi pwomosyon pou pran vaksen an pa kontinye. Etazini, gen mezi ki pran pou ensite moun yo pran vaksen. Nan peyi Dayiti, nou pi mal edike, nou dwe fè plis e fè pwomosyon vaksen an pi byen. »

Dènye pwen an se bon egzanp ki manke nan pòs vaksinasyon yo « Gran patwon yo ak anpil anplwaye leta pran vaksen nan peyi etranje. Popilasyon an pa gen anpil egzanp nan sans sa a. Se sa ki eksplike retisans yo nan sa ki gen pou wè ak vaksen kont « Covid-19 » la. Doktè a kwè malgre difikilte yo fòk gen plis efò ki fèt.

Nòt : Se yon atik "Le Nouvelliste" pibliye, Douvanjou Web Media redifize l.

 

"

"