Lansman ofisyèl bwason Tranpe Manbre

Lansman ofisyèl bwason Tranpe Manbre

Charline Jean Gilles ak Toussaint Jim Kerby te prezante dimanch 17 oktòb 2021 an, nan Yanvalou restoran TRANPE MANBRE, yon nouvo bwason alkolize ki fèt ak bon jan kleren, fèy ak fwi. Selon pwodiktè yo, se yon nouvo pwodui lokal pou ede nou rekonekte ak tè a. Plizyè atis tankou Tafa Mi-Soleil,  Pawòl Tanbou,  Hadler Chéry,  te ofri yon bèl pèfòmans nan bouyon kiltirèl sa pou prezante nouvo pwodui sa ki fèk parèt sou mache a ak diferan savè tipikman ayisyen.

Envite yo te pwofite goute epi  achte bwason sa ki fèt ak kleren Sen Michel e ki gen 10 savè diferan ki pote non kèk divinite Vodou tankou: TRANPE AYIZAN ki fèt ak kanèl ak anis; TRANPE LAFLANBO  ki fèt ak rezen; TRANPE FREDA ki fèt ak  frèz, anana ak seriz; TRANPE OGOU ki fèt ak lanni, kaptenn oubyen Monben bata; TRANPE DANTÒ  ki fet ak bazilik, tibonm, kanèl, anis, jenjanm ak sitwonèl epi TRANPE SIMBI MAKAYA ki fèt ak asowosi, kadav gate ak lyann bande. Gen plizyè savè ankò pwodiktè yo envite tafiyatè ak bwasonyè yo vin achte. 

 

"