DECEMBER 9, 2022
  • DECEMBER 9, 2022
  • Chicago 12, Melborne City, USA
Kilti

Ou vini epi w souri : yon pwezi sou melodi

Souvan, gen moun ki kwè lang kreyòl la pa ka fè pwezi ki gen valè literè pèmanan. Aprè Feliks Moriso Lewa fin pwouve lide kontrè a pandan mwatye ventyèm syèk la, se chantè konpozitè Stan ki pwouve l yon lòt fwa ankò ak mizik "OU VINI EPI W SOURI. 

Ak yon tèks ki marande imaj, ritm, rim, liris, pou rakonte istwa yon santiman ki transfòme vi sosyal yon powèt, ayisyen ki renmen pwezi kapab dekouvri epi apresye valè literè yon tèks ki onore lang kreyòl la nan tout valè estetik li.

Si jeneralman atis nou yo chante lanmou ak yon vokabilè ki pa montre fonksyon powetik langaj la genyen nan kominikasyon, ak Stan se yon lòt eksperyans ekout oditè a ap fè. Non sèlman, mo atis la chwazi yo antre nan kategori leksik ki klase lang kreyòl la kòm yon lang powetik, men nou gen sou melodi mòso a yon sentaks ki tradui mizikalite ak sonorite ki envite yon lektè pwezi etidye pwozodi mòso a. 

OU VINI EPI W SOURI se yon achitekti powetik ki montre lang kreyòl la kapab toujou anrichi zèv literati ayisyèn ki egziste nan lang manman nou. Si gen oditè ki kapab idantifye istwa santimantal yo ak sa mizik la rakonte, gen lòt se aspè kreyatif la ki kapab entèrese yo, pou analize fonksyon langaj nan itilizasyon yon lokitè kapab fè avèk li.

Envite yon moun koute mòso mizik orijinal sa a se yon envitasyon pou nou redekouvri lang kreyòl la nan tout dimansyon ekspresiv ak powetik, kòm zouti kominikasyon pou diferan jenerasyon ayisyen...

OU VINI EPI W SOURI  se yon mizik ki enskri nan yon pèmanans kreyasyon atistik ak literè an Ayiti. Annou koute sa ki bon, ki bèl, epi ki itil nou nan konstriksyon idantite lengwistik pèp nou an nan Amerik la, men sitou nan Karayib la.