DECEMBER 9, 2022
  • DECEMBER 9, 2022
  • Chicago 12, Melborne City, USA
Kilti

Ekspozisyon Atelye CDA 2023 : yon eksplorasyon atistik soufrans ak rezilyans pèp Ayisyen an

Samdi 15 jiyè 2023 a, Maison Dufort te resevwa ekspozisyon-restitisyon zèv katòz (14) atis ki te patisipe nan atelye CDA 2023 a. Mario Benjamin, yon atis Ayisyen ki ekpoze zèv li nan plizyè peyi nan monn nan se direktè atistik atelye sa ki te koumanse nan mwa avril 2023 a. 

Nan diskou pou louvri aktivite a, Direktè Centre d'Art la, Allenby Augustin, te pale de pwoblèm sektè kreyasyon atistik la rankontre akòz plizyè fwaye pwodiksyon zèv da ki disparèt, tankou atelye Savann pistach la.

M. Augustin te pwofite prezante atis ki ekspoze yo tankou : MAksaens Denis, Josué AzOr, Pierre Michel Jean, Mario Benjamin, Max Gregoire Benjamin, Bertho Jean Pierre, Francisco Silva, Jean-Robert Alexis, elatriye.

Anpil moun te vin patisipe nan vènisaj la: jounalis, etidyan nan plizyè antite nan inivèsitè Leta a, plizyè lòt atis ak kèk pèsònalite nan milye kiltirèl la te prezan pou sipòte bèl inisyativ sila.

Nan sa ki gen pou wè ak zèv yo, te gen divès teknik atistik tradisyonèl tankou : penti, eskilpti, videyo, fotografi, rekiperasyon, enstalasyon, elatriye. Kèk eleman enstalasyon reflete soufrans popilasyon an k ap fè fas ak vyolans gang ame yo, e ki repann nan chak kwen nan peyi a. Atis yo ki konsyan de reyalite sa itilize talan yo pou yo remete reyalite a an kesyon. Yo transfòme imajinasyon yo an kreyasyon atistik. Pou senografi a, te gen anpil limyè diferan koulè ki pote yon touch estetik anplis nan espas la, sou zèv yo epitou ki reveye plis emosyon lakay moun ki vin gade yo. 

Ekspozisyon sila se 277èm ekspozisyon Centre d'art. Sant lan reyalize pwojè sa gras ak sipò Anbasad Frans an Ayiti, ak patnè li yo : FOKAL, Fondasyon Daniel ak Nina Carasso ak Fondasyon pou  Reyònman A Ayisyen an.

Ekspozisyon an ap bout nan dat 31 Dawout 2023. Moun ki pa t prezan nan vènisaj la kapab vizite epi kontanple kreyasyon sa yo ki montre richès ak divèsite ki genyen nan A Ayisyen an.