DECEMBER 9, 2022
  • DECEMBER 9, 2022
  • Chicago 12, Melborne City, USA
aktyalite

Direksyon Jeneral Migrasyon dominiken an al chase ayisyen yo jis anba kabann yo

Depi plizyè mwa, Direksyon Jeneral Migrasyon dominiken an pran angajman pou l chèche jwenn refijye ilegal ki gen nasyonalite ayisyèn sou tèritwa li  a. Pandan dènye jou sa yo, plis pase 385 ayisyen jwenn arestasyon yo sou tèritwa dominiken an, patikilyèman nan zòn El seibo, La Higuera ak nan vil Juan bosch.

Plizyè videyo ki filme ak telefòn montre degre estrès migran ayisyen yo ap sibi kay vwazen an menmsi laplipa nan yo pa legal sou tèritwa a. Y al chase ayisyen ki ilegal yo jis anba kabann yo. Akòz move kondisyon lavi, chomaj, ayisyen yo oblije sove kite tè peyi Dayiti pou y al chache lavi lòt kote.

Gen lòt ki blije travèse an Repiblik Dominikèn pou al fè pi bon etid oubyen pou jwenn yon ti moso lapè ak serenite, san konte sa ki franchi fwontyè a san papye, sa ki ilegal yo. Tout kategori sila yo nan menm panye lè Direksyon Jeneral Migrasyon an mete pye l atè pou fè enspeksyon pyès nan lari sitou nan zòn ki gen repitasyon akeyi anpil konpatriyòt nou yo.

Lè konsa se gwo kous pouswit ak machin oubyen moto, ajan migrasyon yo menm rive rantre anndan kay pou al chache ayisyen jis anba kabann yo. Gen lòt yo vyole dwa yo aprè zak agresyon fizik oubyen vèbal ajan sila yo oubyen sòlda dominiken yo fè sou yo. Gen ayisyen aprè yo fin fè yo travay sou chantye olye yo peye yo, mèt chantye yo prefere rele vin arete yo pou voye yo lakay yo, yo bat yo, tire sou yo, elatriye.

Bò kote ayisyen yo tou, dezòd konn eklate yo konn atake ajan migrasyon yo ak wòch, kout baton, elatriye, lè konsa se rèl kay makorèl. Operasyon deniche ayisyen an tou lanse. Malfini vole li pran poul, li pran pay.

Gen ayisyen ki rezide sou tèritwa dominiken yo legalman ki konn jwenn arestasyon yo malgre yo prezante pyès yo, se prèske chak mwa Direksyon Jeneral Migrasyon dominikèn nan voye ayisyen ki ilegal lakay yo an Ayiti, se chak mwa tou yon pakèt lòt oubyen menm gwoup sa yo deside rantre an Repiblik Dominikèn ankò, pami yo bon je kou move je. Seyon pwosesis ki san fen.

Se youn nan prensipal rezon ki fè prezidan peyi a Luis Abinader deside lanse nan lane 2021 konstriksyon yon mi ant 2 peyi yo pou frennen pratik sila yo epi derasinen zafè kontrebann, vòl machin ak lòt aktivite ilisit sou zile a.

Zak diskriminasyon kont ayisyen yo pa sispann ogmante sitou an Repiblik Dominikèn kote otorite depi nan lane 2021 te menm kòmanse pa bay migran ki ilegal yo swen, menm fanm ansent pa t gen aksè pou resevwa swen nan lopital yo, sofsi yo gen ijans, alòske anpil konpatriyòt konn travèse fwontyè pou ale konsilte, akouche, elatriye.

Apeprè 20% popilasyon lopital dominiken yo resevwa se etranje. Pi fò se ayisyen selon gouvènman dominiken an, vyolans k ap ogmante an Ayiti a akòz gang yo gen enpak sou tout bagay. Daprè sendomeng, prensipal menas pou Repiblik dominikèn jounen jodiya se Ayiti.